Miben segíthetünk?

 A Hallgató Önkormányzat alapvetően a hallgatók érdekeit képviseli, viszont a mi kezünk is meg van kötve. Ehhez ad egy kis segítséget az alábbi lista, hogy ti is lássátok, pontosan miben tudunk segíteni nektek. 

 

  1. A Hallgatói Önkormányzat figyelemmel kísérni a hallgatói egyéni jogok érvényesülését, az Egyetemmel együttműködve a hallgatókat ellátni az ehhez szükséges információkkal.
  2. Javaslatot tehet szabadon választható tárgyak, szemináriumok bevezetésére.
  3. Kulturális, szociális szervezeti egységeket létesíthet, megszüntethet, irányíthat.
  4. Részt vesz a kollégiumok, diákotthonok, diákhotelek (továbbiakban egységesen: Kollégiumok) vezetésében.
  5. Részt vesz a hallgatók tanulmányi és ösztöndíj ügyeinek intézésében.
  6. Jogában áll az Egyetem tevékenységéhez kapcsolódó bármely ügyben javaslattal élni, véleményt nyilvánítani, és információt kapni a témában illetékes szervezeti egységtől, illetve annak vezetőjétől.
  7. Hallgatói közösségi, kulturális, hagyományőrző és művelődési rendezvények céljából, az Egyetem szabályzataiban foglaltaknak betartásával, az Egyetem helyiségeit és tárgyi eszközeit használhatja.