Hallgatói Önkormányzat

Itt olvashattok egy pár információt a szervezetről, működéséről.

Egyetem hallgatóinak önálló szervezete

Mi a HÖK?

A Hallgatói Önkormányzat az egyetem hallgatóinak önálló önkormányzati szervezte. Minden, olyan hallgató, aki aktív, nappali jogviszonnyal rendelkezik tagja lehet a Hallgatói Önkormányzatnak. (Kivételt képeznek a doktori képzésben résztvevő személyek.)

A felsőoktatási intézményekben a hallgatói érdekek képviselete érdekében működik. A HÖK az egyetem önkormányzati részeként működik, működési rendszerét, szervezeti felépítését az alapszabály követésével, maga alakítja ki. Együttműködik más kar Hallgatói Önkormányzataival, illetve az Egyetemi HÖK-kel.  Szintén együttműködhet olyan más szervezetekkel, melyeknek céljai összeegyeztethetőek az egyetem szellemével.

A működéséhez szükséges tárgyi és anyagi feltételeket az egyetem vezetése biztosítja.

mivel foglalkozunk?

Feladataink

  • Egyetem hallgatóinak érdekképviselete
  • Segíteni az egyetem autonómiájának kialakulását
  • Oktatás színvonalának emelése
  • Oktatók és hallgatók közötti jó viszony kialakítása
  • Egyetemi közélet élénkítése
  • Egyetemi, hallgatói élet szervezése
  • Hallgatók szakmai ismereteinek fejlesztése
  • Egyetem hagyományainak ápolása / hagyomány teremtés
  • Diploma átadó, egyetemi napok, kari napok szervezése, rendezése és felügyelése
  • Hallgatók felkészítése a közéleti szerepvállalásra

Hierarchia

Csapatunk felépítése

Az alábbiakban olvashattok arról, hogy röviden (nem teljes lista) ki mivel foglalkozik és melyik pozícióban, kinek a személye látható.

Ambrus Attila

elnök

Részönkormányzat vezetője, rendszereres kapcsolatot tart a kar vezetőségével és az EHÖK elnökségével. Elsősorban irányító tevékenységet végez, összehangolja a KHÖK szerveinek működését. Képviseli a KHÖK-öt kari, egyetemi, országos és nemzetközi fórumokon. Követi és értékeli az elnökség munkáját. Első fokon felelős a KHÖK vagyonáért.

Mandátuma egy évre szól.

Csigó Boglárka

Alelnök

Az elnök első számú helyettes tisztségviselője. A tanulmányi ösztöndíjak esetén az ösztöndíj mutatók és az összesített csoportindex meghatározása, nyilvánosságra hozatala, és legalább 2 nap fellebezési idő biztosítása a hallgatók számára. Az elnökkel együtt kidolgozza és felügyeli a részönkormányzat költségvetését. Gazdasági ügyekben képviseli a KHÖK-öt.

Mandátuma egy évre szól.

Huli Anita Zsófia

Érdekvédelmi ügyekért felelős elnökségi tag

Elsősorban ő tartja a kapcsolatot az érdekvédelmi felelősőkkel, akiknek munkáját minden hónapban véleményezi, értékeli. A hallgatók tanulmányaik során felmerülő tanulmányi problémákat kivizsgálja és eljár az ügyükben. Az elnökséget tájékoztatja a felmerülő problémákról. Felel a tanulmányi ügyek nyilvánosságra hozatalért

Mandátuma egy évre szól.

Vései Viktória

Általános koordinátor

Feladata az elnökség munkájának segítése, emellett beszámolási kötelezettsége van az elnökség felé az elnökségi üléseken. Megválasztása utáni első hónapban próbaidőn van, utána véglegesíti a döntést az elnökség.

Mandátuma egy félévre szól.

Érdekvédelmi felelősök

Hallgatói megkeresések és problémák összegyűjtése és azok továbbítása a KHÖK elnöksége felé. Kötelezően részt vesz a KHÖK küldöttgyűlésein. Kötelező havi beszámolót készítenie és azt a KHÖK érdekvédelmi ügyekért felelős elnökségi tagja számára. 

Az ÉF-ek mandátuma a következő tanulmányi félév elejéig (megkezdéséig) szó